Praktisk info

Aktiv facilitering :

Et særkende for netværksmøderne i ´The Go-Giver Network´ er en meget høj grad af aktiv facilitering af netværksmøderne, gennemført af én fra styregruppen eller ét af medlemmerne.

 • Det vil primært være netværksmedlemmer eller medlemmer af styregruppen, som faciliterer de enkelte netværksmøder.
 • Facilitator vælger som udgangspunkt rammer, struktur og indhold.
 • Der må dog max. være 10-20 minutters envejskommunikation, da der er fokus på at netværke, og derfor skal hovedindholdet være deltageraktivering i mindre grupper.

En standard skabelon for facilitering kunne være som flg. :

 • Kort 5 minutters oplæg om et emne eller tema, som er generelt interessant eller relevant for netværksmedlemmerne
 • 3 runder med udveksling i mindre grupper, hvor netværksdeltagerne diskuterer eller laver “rundt om bordet” omkring et emne – ofte relateret til temaet for oplægget
 • 10 minutters Søgninger
 • 5 minutters ´Succesbaskeren´ – hvor der deles succeshistorier

Et grundlæggende og tilbagevendende tema i fht. facilitering af netværksmøderne er flg. :

 1. Hvad har du gang i ?
 2. Hvad har du brug for ?

Et typisk netværksmøde :

Rammerne for et typisk netværksmøde er som flg. :

 • 06:45 Ankomst, mingling & morgenmad
 • 07:00 Velkommen
 • 07:05 Evt. nyheder eller praktisk information
 • 07:10 3×20 min.s runder med dialog og udveksling ved bordene á 5-8 deltagere
 • 08:45 ´Succes-baskeren´, søgninger, præsentation af gæster mm.
 • 08:55 Tak for idag
 • 09:00 Mødet slutter

Organisering af netværksgruppen :

Netværks-gruppen er en ´not-for-profit´ netværks-gruppe. Dvs. at netværksgruppens drift og virke varetages af en styregruppe sammensat af frivillige og ulønnede medlemmer.

´Not-for-profit´ betyder IKKE, at vores formål ikke drejer sig om forretning.

Tværtimod ! – Fordi, ét af netværksgruppens mål og formål er netop at skabe nye og flere forretningsmuligheder, gensidigt, og for hinanden.

Medlemsskab og deltagelse som gæst :

Gruppen er en lukket netværksgruppe, hvor deltagelse og medlemsskab er via ´invite-only´.  Altså, at deltagelse som gæst og medlemsskab foregår via invitation fra et eksisterende netværksmedlem. Ligesom du også skal godkendes, før du kan blive fuldgyldigt medlem af netværksgruppen.

Skulle du ikke være blevet inviteret af et eksisterende netværksmedlem, men blot har hørt om netværksgruppen, ønsker at vide mere, eller at deltage som gæst, så skal du henvende dig til et medlem af styregruppen for netværksgruppen.

Delvis branche-eksklusivitet :

Netværksgruppen har delvis branche-eksklusivitet, således der optages max. 2 medlemmer indenfor samme branche eller branche-niche.

Medlemsskab og besættelse af pladser i forskellige brancher tildeles efter ´først-til-mølle´ princippet.

Såfremt der er fyldt op indenfor enkelte brancher er det muligt at stille sig på venteliste til det pågældende brancheområde.

Læs Mere …
Er du gæst … ?
Tilmeld mig til Medlems-listen …