Formål & forventninger :

Netværksgruppens formål er :

 • Aktivt at hjælpe hinanden til flere og nye forretningsmuligheder
 • At bidrage gensidigt – og aktivt – til hinandens virksomhed mhp. at skabe flere og nye forretningsmuligheder
 • At skabe rum for indbyrdes faglig, personlig og professionél sparring og udvikling
 • At skabe et forum der fremmer åbne, tætte, udbytterige og repektfulde relationer imellem deltagerne
 • At sikre et højt fagligt udbytte af netværksmøderne
 • At motivere hinanden til at sætte ambitiøse mål :
 •    – For sig selv
 •    – For resultater og udbytte i ens virksomhed
 •    – For netværksgruppen og dens medlemmer
 • At skabe en netværksgruppe, hvor man ønsker at deltage i netværksmøderne, og undgå at melde forfald, for ikke at gå glip af noget

Forventninger til medlemmer i ´The Go-Giver Network´ :

 • Aktiv og hyppig deltagelse
 •    – Ved mindre end 50% deltagelse over en periode på 6 mdr. medfører dette automatisk udmeldelse
 •    – Medmindre der måtte være gode grunde til dette og/eller medlemmet har taget kontakt til styregruppen omkring dette
 • At bidrage med aktiv respons på digitale opslag fra både netværksmedlemmer, netværksmedlemmernes virksomheder og fra netværksgruppen
 • At deltagerne følger op på netværksmøderne med 1-1 møder
 • Hilse, sige goddag og tage godt imod hinanden til netværksmøderne
 •    – Hvadenten dette måtte være i fht. de øvrige, faste medlemmer af netværksgruppen, gæster eller nye medlemmer af netværksgruppen
 • At udvekslingen imellem netværksgruppens medlemmer foregår i en ramme, der er fortrolig, åben, respektfuld, og fordomsfri
Læs Mere …
Er du gæst … ?
Tilmeld mig til Medlems-listen …