Har du en gæst med ?

Gæster er velkomne i ´The Go-Giver Network´ 🙂

Fordi, hvis du som medlem af netværksgruppen ´har antennerne ude´ og tiltrækker andre gode folk med et ´networking mindset´ til netværksgruppen, så bliver det en win-win-win situation for alle parter.

1.) Gæster starter med at rekvirere et intro-brev for netværksgruppen – via dette link :
http://www.thegogivernetwork.dk/er-du-gaest/

2.) Såfremt dette intro-brev giver mening for vedkommende, så beder du ham/hende check´e hvornår han/hun ønsker at deltage som gæst, 1. gang
– Kommende datoer for netværksmøder finder du på :
http://www.thegogivernetwork.dk/moede-datoer/

3.)
Herefter tilmelder vedkommende sig blot selv til det pågældende netværks-møde via tilmeldings- og betalings-siden her :
http://www.thegogivernetwork.dk/moede-tilmelding/

4.)
Samt gerne, at du også introducerer vedkommende med 5-10 linier i vores interne Facebook-gruppe til det pågældende netværks-møde.
– En introduktion som enten du har skrevet for vedkommende, eller som vedkommende selv har skrevet.

5.)
Derefter – når vedkommende har deltaget som gæst 2x, så kan han/hun anmode om at blive ´fast medlem´ af netværksgruppen.
– Dette foregår ved henvendelse til én fra styregruppen.

Og, skulle der iøvrigt være nogle spørgsmål omkring ovenstående :
– så dropper du bare en mail til én fra styregruppen 🙂

Baggrunden for ovenstående måske lidt ´omstændelige´ procedure er flerfolds :

  • Mange medlemmer af netværksgruppen har oplevet, at der dukkede nye gæster op til møderne, men som intet vidste om netværksgruppen eller dennes mål, formål eller grundlæggende værdier.
    Derfor er der nu lavet et ´intro-brev´, som – på forhånd – fortæller kommende netværksdeltagere om ´The Go-Giver Network´.
  • Til netværksmøderne er der hver gang en mødevært, som tager sig af det praktiske omkring mødelokale, bordopstilling, forberedelse af morgenmad mv.
    Derfor er der tilmelding og betaling til de enkelte netværksmøder – og, med en tilmeldings-frist senest mandag kl. 12 før det kommende netværksmøde onsdag morgen.